MicroFog ไมโครฟ็อก หมอกไฮเทค       Ultrasonic Humidifier   www.microfog.net

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

 

สำหรับเครื่องทำความชื้น ที่ต้องสั่งทำ

ระบุรุ่นและจำนวนที่ต้องการ ตรวจสอบราคา สั่งซื้อโดยโอนเงินมัดจำเพื่อสั่งทำสินค้า30%และโอนเงิน ส่วนที่เหลือ(T/T) รวมค่าจัดส่งก่อนจัดส่งสินค้า 

*ราคาสินค้าหน้าเว็บยังไม่รวมค่าจัดส่ง

สำหรับเครื่องมือวัดแลอุปกรณ์อื่นๆ

ชำระค่าสินค้ารวมค่าส่งก่อนจัดส่งสินค้า

เมื่อส่งแล้วจะแจ้งหมายเลข พัสดุ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบติดตามสถานะพัสดุ ได้ทางเว็บของไปรษณีย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb ธนาคารกรุงเทพ
นายรวม ดีพลกรัง
595 - 0 - 59681 - 6
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
นายรวม ดีพลกรัง
200 - 2 - 13605 - 2
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
นายรวม ดีพลกรัง
189 - 0 - 96352 - 1
ออมทรัพย์